Politika Privatnosti


Platforma je dužna da zaštiti privatnost ličnih podataka oglašivača u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Platforma prikupljaja samo nužne i osnovne podatke o oglašivačima, kao i one propisane Zakonom o oglašavanju, informišu korisnike o načinu njihovog korišćenja i redovno daju korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka.

Podaci koje prikupljamo su podaci koje Korisnici sami direktno unesete pri kreiranju svog korisničkog naloga, i dodavanju svojih proizvoda. Podaci koje možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi su: ime, prezime, e-mail adresa, broj telefona,grad, opis i fotografija proizvoda koju oglašavate.

Možemo sačuvati podatke o uređajima sa kojih pristupate sajtu malapijaca.rsm, a koji mogu obuhvatiti tip, marku i model uređaja, operativni sistem i njegovu verziju, jedinstvene oznake uređaja, podatke o internet mreži sa koje pristupate našem sajtu.

Platforma Mala Pijaca koristi live chat "Tawk.to" koja može pratiti IP adrese vaših uređaja.

Podatke o lokaciji sa koje pristupate sajtu malapijaca.rs možemo prikupiti i obraditi putem tehnologija kakve su IP adresa ili GPS senzor mobilnog telefona.

Svrha obrade podataka

Prikupljanje i obradu podataka ostavljenih na Mala Pijaca vršimo u svrhe nesmetanog funkcionisanja i olakšavanja korišćenja sajta i oglašavanje na istom u skladu sa zakonom, a u svrhu bezbednosti korisnika u postupku kupoprodaje proizvoda odnosno pružanja usluga.

Podatke o uređajima i lokacijama sa kojih pristupate sajtu Mala Pijaca, koristimo u svrhu pružanja sigurnosti korisnicima i zaštite bezbednosti korisnika.

Bezbednost podataka

U postupku prikupljanja, čuvanja i obrade podataka primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka, a u cilju njihove bezbednosti. Primenjujemo sve organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Tu spadaju tehničke mere zaštite, mere zaštite koje se odnose na fizički pristup mestu gde su pohranjeni vaši podaci, mere zaštite informacione bezbednosti vaših podataka u skladu sa važećom regulativom i ostale mere koje odgovaraju svrsi obrade podataka i neophodne su da bi se obezbedila zaštita konkretnih podataka o ličnosti.

Treća lica koja obrađuju podatke takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere.

Pristup podacima

Izuzetno, podaci o ličnosti se mogu dostavljati nadležnim državnim organima po zakonskoj obavezi i u meri u kojoj je to neophodno.

Svi strane koje imaju pristup podacima su dužne da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere u svrhu zaštite i bezbednosti. U situacijama kada obradu podataka po našem nalogu vrši treće pravno lice, ugovorom se reguliše proces obrade podataka o ličnosti i mere zaštite.

Period čuvanja podataka

Vaše podatke čuvamo tokom vremena koje je potrebno za ostvarenje konkretne svrhe ili do trenutka opoziva datog pristanka za čuvanje i obradu. Podaci se nakon toga brišu osim u izuzetnim slučajevima kada su neophodni radi izvršenja naše zakonske obaveze ili kada mogu da dovedu do sprečavanja istrage, otkrivanja ili gonjenja u postupcima krivičnih dela, kao i do sprečavanja ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima.

Podatke koje nam ostavljate prilikom registracije čuvamo do trenutka brisanja vašeg korisničkog naloga.


Vaša prava u vezi sa podacima koje prikupljamo

U svakom trenutku, imate pravo na uvid u sve svoje lične podatke koje smo prikupili kroz Vaš korisnički nalog na malapijaca.rs, kao i pravo da zatražite da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U svakom trenutku, imate pravo da izmenite svoje podatke koji su netačni, da povučete saglasnost koju ste prethodno dali za čuvanje i obradu tih podataka, da podnesete zahtev za brisanje svojih ličnih podataka.

Svoj pristanak za obradu podataka možete opozvati u bilo kom trenutku nakon čega prestajemo sa daljom obradom vaših ličnih podataka i brišemo te podatke. Izuzetak su slučajevi kada brisanje Vaših podataka može dovesti do sprečavanja istrage, otkrivanja ili gonjenja u postupcima krivičnih dela, kao i do sprečavanja ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima o čemu ćete biti obavešteni.

Brisanje podataka

Zahtev za brisanje podataka možete poslati preko Kontakt forme na linku: https://malapijaca.rs/kontakt

Poruke i obaveštenja

Cilj slanja poruka i obaveštenja je da što lakše koristite sajt Mala Pijaca i na najefikasniji način prodate svoje proizvode. Poruke koje vam šaljemo služe:

Da vas obavestimo o zanimljivim ponudama na našem sajtu
Da vas obavestimo o tehničkim, poslovnim ili zakonskim promenama koje se odnose na rad sajta
Takođe, u svakoj nesistemskoj poruci ćete dobiti informaciju ili link o direktnom otkazivanju daljeg prijema istih.

Razmena poruka između korisnika na sajtu malapijaca.rs

Platforma je omogućila svim korisnicima da razmenjuju poruke unutar sajta malapijaca.rs. Registrovani korisnici prihvatanjem pravila privatnosti pristaju da prilikom razmene poruka ime i prezime bude vidljivo i javno korisniku koji mu šalje poruku.

Prilikom razmene poruka zabaranjeno je vređanje, omaložavanje i slične radnje. Svi eventualni sporovi nastali iz razmene poruka rešavaju se između korisnika koji razmenjuju poruke. Platforma nije odgovorna za štetu bilo koje vrste nastale kao posledica takvih odnosa. 

Šta su „kolačići"?

Kolačići (cookies) predstavljaju skup podataka koji služe kao vaš individualni identifikator, tako što ih pojedine stranice malapijaca.rs koje posećujete šalju vašem pretraživaču.

Vrste „kolačića“: 
  1. Funkcionalni kolačići – neophodni su za normalno funkcionisanje sajta. Omogućavaju korisnicima nesmetano kretanje po stranicama.
  2. Marketing kolačići – omogućavaju prikazivanja oglasa i reklama koje su relevantne i privlačne za pojedinačnog korisnika na osnovu njegovog ponašanja na sajtu. U tu svrhu koristimo Google Adwords, Facebook Pixel, Google AdSence.
  3. Statistički kolačići – omogućavaju razumevanje načina na koje korisnici koriste sajt i pružaju uvid u popularne stranice sajta. Pomažu da sajt bude konstantno ažuran, a njegov kvalitet poboljšan. U te svrhe koristimo Google Analytics i Facebook Analytics

Svrha „kolačića"

Mala Pijaca koriste kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Kada pristupite pojedinoj stranici malapijaca.rs, šaljemo vam kolačiće koji se pohranjuju na vašem računaru i služe da beleže informacije o vašim prethodnim posetama (npr. koliko puta ste pristupili našem sajtu). Kolačići ne sadrže vaše lične podatke, već su tu da omoguće bržu i korisniju upotrebu informacija i podataka koje ste već prethodno ostavili prilikom pristupa sajtu malapijaca.rs. Našim kolačićima na vašem računaru ne može pristupiti neka internet stranica koja nije deo malapijaca.rs.

U cilju boljeg razumevanja korisničkog ponašanja, Mala Pijaca koristi i analitike Google Analytics, Facebook Analytics. Prikupljeni podaci nisu ni na koji način povezani sa vašim ličnim podacima koje ste dostavili prilikom registracije na našem sajtu. Osim navedenog, korisničko ponašanje prate i servisi za plasiranje reklamnih sadržaja. Ovi servisi prate ponašanje korisnika u cilju plasiranja reklamne poruke i uspešnosti reklame kampanje. Takođe, ovi sistemi prikupljene informacije prosleđuju trećim stranama i te informacije mogu biti korišćenje za plasiranje reklamnih poruka na drugim sajtovima.

Zabrana „kolačića"

Postavke kolačića mogu se kontrolisati i konfigurisati u vašem web pretraživaču. Imate mogućnost zabrane primanja kolačića sa web stranice malapijaca.rs u bilo kom momentu. Ukidanjem kolačiča Mala Pijaca će dovesti do ukidanja nekih od osnovnih funkcionalnosti sajta.

Da li ćete prihvatati i čuvati sve kolačiće podešavate u svom web pretraživaču. U podešavanjima u meniju web pretraživača koji koristite možete isključiti prihvatanje novih i izbrisati sve već sačuvane kolačiće.
Ukoliko želite da prihvatite kolačiće našeg sajta, ali ne i treće strane (marketing kolačiće, Google Ads, Facebook...) u podešavanjima možete izabrati „Blokiraj kolačiće treće strane“.

Kontakt

Ukoliko želite da prestanemo sa čuvanjem i obradom Vaših podataka, imate bilo kakav predlog ili nedoumicu možete nam pisati na našu e-mail adresu: [email protected].

Korišćenjem ovog sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i složili sa našom Politikom Privatnosti i Uslovima Korišćenja.
Zatvori